Loading

Search Jobs

 • Posted 26/12/2022
  Job ID: Rinascimento 01
  RINASCIMENTO_CEO POSITION
  Rinascimento
  USD5,000 (VND)
  Ho Chi Minh City

The Role

CEO

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty.

Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.

Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động, lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng.

Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban quản lí về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng dịch vụ, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.

Trình bày một cách thuyết phục tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp và giá trị sản phẩm tới các khách hàng, đối tác.

Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.

Skills and Qualifications

Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh hoặc Quản trị doanh nghiệp hoặc có ít nhất 15 năm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và trùng tu công trình.

- Có kinh nghiệm làm việc 5 năm với vai trò Giám đốc hoặc vị trí quản lý dự án trùng tu lớn ở Châu Âu.

- Có kiến thức chuyên sâu về kiến trúc, tài chính, chiến lược, Marketing, và Nhân sự và các chức năng khác của doanh nghiệp

- Có khả năng hoạch định và phân tích chiến lược.

- Thành thạo tiếng Anh, Ý.

- Có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt.

- Có khả năng thuyết trình và thuyết phục tốt, khả năng ứng biến và xử lý vấn đề tốt.

- Là người quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao.

The Offer

USD5,000

Bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

15 ngày nghỉ hằng năm

5 ngày nghỉ ốm

Du lịch 1 năm 2 lần

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Trợ cấp chuyển vùng (nếu là người nước ngoài)

Apply Now

Gửi CV về talents@metasource.co